Ag cur Dhoire ar an bhóthar ceart

Déan tagairt don easpa infheistíochta san iarthuaisceart agus deirtear i gcónaí linn nach mór dúinn ár bpriorachtaí a fháil i gceart – cuirtear ina luí go bhfuil siad comheisiach. Ar ndóigh, tig na tuairimí seo ós na daoine céanna nach doiligh dóibh glacadh leis go bhfuil moltaí mar seo do thionscadail i mBéal Feirste comhlántach.

Tá mé tar éis caipéis a léamh ón Roinn um Fhorbairt Shóisialta agus Translink dar teideal, “Belfast – Creating a World Class Transport Hub” a mholann infheistíocht ollmhór le mol il-iompair a chruthú chun busáras Europa a nascadh le stáisiún treanach Mhórshráid Victoria, ag tabhairt treanacha Átha Cliath isteach sa lár. Moladh uaillmhianach cinnte agus guím gach rath ar Bhéal Feirste. Ní mór do Dhoire agus don iarthuaisceart a bheith chomh huaillmhianach agus físeach céanna sa mhéid atá uainn don réigiún seo.

Glactar leis go bhfuil líonra úraoiseach bóithre atá óiriúnach don 21ú céad de dhíth ar an iarthuaisceart. Caithfear dul chun cinn a dhéanamh ar dhébhealaí A5 agus A6 go Béal Feirste agus Baile Átha Cliath má tá acmhainneacht eacnamaíochta an cheantair seo le cur i gcrích. Ach ní le bóithre amháin a bhaineann straitéis inmharthana agus chuimsitheach iompair.

Agus geilleagar áitiúil s’againne faoi bhrú agus an bhéim is mó ar an bhoinneagar bóithre, bheadh sé furasta botún a dhéanamh agus neamhaird a thabhairt ar an chur chuige bunúsach a dhéanfaidh nasc úraoiseach iarnróid don athghiniúint.

Is é atá de dhíth ná straitéis ilghnéitheach iompair don réigiún agus tá ról mór ag iarnród i gcruthú na straitéise sin.

Ag aithint go bhfuil mór-infheistíocht sna bóithre de dhíth chun Infheistíocht Dhíreach Eachtrach a tharraingt, amharcann comhluchtaí fosta ar eagsúlacht agus iontaofacht modhanna eile iompair chun seasmhacht rochtana a chinntiú.

Curtha chun cinn i gceart, bheadh ról ríthábhachtach ag iarnród mar aon le radharc tire eisceachtúil, i bhfás na táirge turasóireachta agus laghdú tranglain ar na bóithre, agus ar an chaoi sin ag cuidiú linn riachtanais AE s’againne maidir le hastuithe carbóin a bhaint amach. Féadann fiú na leaganacha giorra 3 charráiste de na treanacha nua atá i seirbhís anois 212 phaisinéir a ghlacadh. Tá sé soiléir gur féidir trácht bóthair a laghdú dá réir.

I dteannta a chéile, cuirfidh na gnéithe seo uilig le tógail gheilleagair agus acmhainneachta s’againne chun an infheistíocht atá de dhíth do chruthú jabanna a tharraingt.

In ainneoin go leor tagairtí don ‘líonra iarnróid’ is í an fhírinne ná go bhfuil líne iarnróid amháin go Béal Feirste atá ina staid uafásach de bharr easpa infheistíochta stairiúil – níl ‘líonrá iarnróid ar fáil dúinn. Ba chóir go mbeadh fís straitéiseach fhadtéarmach againn chun ‘líonrá’ a chruthú a cheanglóidh Doire leis an chuid eile den tír trí Thír Chonaill, Shlígeach, Ghaillimh agus mar sin de.

Faoi láthair glacann sé 2 uair agus 20 bomaite taisteal ó Dhoire go Béal Feirste ar thraein. Chun fad an turais seo a ghearradh (ag amanna buaice ar a laghad), ní bheadh infheistíocht ró-mhór de dhíth.

Cuirfidh an lúb thrasnaithe mholta acmhainneacht ar fáil láithreach faoi choinne níos mó turas. Dá mbeadh seirbhís luais agus stopanna teoranta aici go agus ó Dhoire ag amanna buaice, bheadh taisteal iarnróid níos tarraingtí trí amanna turais a laghdú níos mó fiú.

Bheadh luasanna níos airde mar gheall ar na feabhsúcháin ar chomharthaíocht atá pleanáilte faoi láthair ag cur amanna seirbhíse luais ar chomhchéim le modhanna eile taistil. Ag an phointe sin beidh sé tarraingteach do dhaoine ag taisteal go nó ó Bhéal Feirste le haghaidh ghnó, oibre nó oideachais agus do thurasóirí fosta. Má tá turas suaimhneach agat agus spás le bogadh thart agus áiseanna ríomhairí glúine agus mar sin de, beidh sé sin tarraingteach do thurasóirí. Seo linn! Cuirimis Doire ar an bhóthar ceart arís!