Ag Forbairt Geilleagar Réigiúnach an Iarthuaiscirt

Tá géarghá le díospóireacht cheart ar an gheilleagar réigiúnach a fhorbairt san iarthuaisceart.

 

Ag Cnoc an Anfa le déanaí, bhuail mé le Martin McGuinness agus le hionadaithe ó chomhlucht Dhoire, Maydown Precision Engineering chun leathnú an chomhluchta a phlé.

 

Tar éis na coinne sin, beidh mé ag iarraidh cruinniú go luath le Martin McGuinness agus leis an fhoghrúpa aireachta a bunaíodh chun geilleagar réigiúnach níos cothroime a chur ar fáil. Beidh mé ag labhairt go díreach le InvestNI le feiceáil cén gníomhartha breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun jabanna a chruthú.

 

Ní mór go gcuireann fócas réigiúnach ar bith Doire, Tír Eoghain agus Tír Chonaill san áireamh. Sna trí chondae seo, tá cuid de na rátaí is airde de chleithiúnas leasa in Éirinn agus tá sé soiléir go gcaithfidh polasaí reatha an rialtais maidir le tarraingt infheistíochta is jabanna a athrú.

 

Ó táthar ag dúil le cóineasú na Cánach Corparáide sna blianta beaga romhainn, beidh mé ag plé dóigheanna inár féidir an réigiún seo oibriú le chéile chun aon teachtaireacht infheistíochta amháin a úsáid agus fostaíocht atá ag teastáil go géar a chruthú.

 

Is é an rud atá de dhíth ná cur chuige trasteorann réigiúnach maidir le clár Scileanna agus Oideachais a bheidh ag teacht go díreach le riachtanais fostóirí agus straitéis infheistíochta.

 

Tá sé soiléir go n-oibríonn cur chuige trasteorann mar atá léirithe san obair atá idir lámha maidir le soláthar sláinte agus cur chun cinn turasóireachta. Ach tá níos mó ag teastáil i réimse Straitéis Infheistíochta agus Fiontraíochta Trasteorann.

 

Caithfidh InvestNI agus Fiontraíocht Éireann/ÚFT cláir mhargaíochta níos dlúithe a fhorbairt chun réigiún an Iarthuaiscirt a chur chun cinn mar láthair infheistíochta.

 

Tá sé tábhachtach ceannaireacht láidir a léiriú laistigh den réigiún le cinntiú go dtugann muid faoi na ceisteanna seo agus, dá bhrí sin beidh mé i gcomhairle go dlúth le Teachtaí Dála agus Comhairleoirí s’againne i dTír Chonaill agus lenár gComhaltaí Tionóil, Comhairleoirí agus FP i dTír Eoghain.

 

Beidh mé ag plé le Martina Anderson FPE conas teacht a bheith ar réimse chláir mhaoinithe atá ar fáil ón Eoraip, go háirithe ag gnóthais bheaga agus mheánmhéide.

 

Tá sé ar intinn agam éisteacht agus dúshlán daoine eile a thabhairt beart a dhéanamh de réir a mbriathair maidir leis na polasaithe don réigiún seo a chruthóidh fostaíocht.

 

Is mian liom cur leis an dea-obair atá déanta le tamall de bhlianta ach beidh gealltanais fíordhaingne ag teastáil uaim fosta le tabhairt faoi na éagothromaíochtaí atá ann.

 

Tá sé an-éasca a bheith lochtach ar fheidhmíocht cheana ach creidim go bhfuil níos mó ná sin tuillte ag pobal an réigiúin seo óna bpolaiteoirí tofa. Tá riachtanais Dhoire agus an mhórIarthuaiscirt curtha in iúl go soiléir ag go leor daoine le blianta beaga anuas agus tá sé tráthúil anois don cheannaireacht láidir atá de dhíth chun na tionscadail seo a chur i gcrích.