Ard Fheis 2015

Baileoidh dhá mhíle poblachtánach i nDoire ag an deireadh seachtaine seo le haghaidh Ard Fheis Shinn Féin 2015.

Tabharfaidh an t-imeacht gníomhaithe Shinn Féin le chéile ó gach carn den tír chun vótáil ar rúin agus polasaí an pháirtí a shocrú.

Beidh Fóram na Mílaoise plodaithe go hiomlán Dé hAoine agus Dé Sathairn agus óráidí, díospóireachtaí, ceardlanna agus imeachtaí imeallacha ar siúl.

Is í an chéad uair ariamh dár reáchtáladh an Ard Fheis i nDoire le linn ré Shinn Fhéin agus tá ullmhúcháin idir lámha sa chathair le roinnt míonna anuas le cinntiú go mbeidh gach rud i gceart.

Is comhartha é an Ard Fheis a bheith sa chathair go bhfuil neart polaitiúil Shinn Féin ag méadú agus treisíonn sé an dearcadh gur cathair phoblachtach í Doire anois.

Chuir Doire go mór le fás Shinn Féin le blianta beaga anuas agus tá gníomhaithe ón chathair bainte le gach leibhéal den pháirtí, ag tabhairt ceannaireachta agus ag dul i bhfeidhm ar chinntí náisiúnta.

Mar dhuine a d’fhreastail ar ard fheiseanna ar fud na hÉireann le blianta anuas, is ónóir mhór domh é fáilte a chur roimh Ard Fheis 2015 go Doire agus a bheith páirteach inti mar iarrthóír Shinn Féin i dtoghchán Westminster atá chugainn.

Chomh maith le gníomhaithe Shinn Féin agus a dteaghlaigh agus aíonna a thabhairt le chéile, tarraingeoidh an Ard Fheis aird shuntasach na mean, agus iriseoirí agus comhfhreagraithe ag mionscrúdú polaitíocht fhorásach Shinn Féin i nDoire.

Craolfar codanna den Ard Fheis beo ar theilifís, ag tabhairt seans do dhaoine ar fud na hÉireann agus níos faide anonn amharc ar na hóráidí, aitheasc an Uachtaráin, Gearóid Mac Adhaimh TD oíche Dé Sathairn san áireamh.

Tabharfaidh sé seo deis dúinne Doire a chur chun cinn mar ionad faoi choinne mhórchomhdhálacha do lucht féachana domhanda.

Agus timpeall 2,000 duine ag tabhairt cuairt ar Dhoire le linn an deireadh seachtaine, cuirfidh óstáil na hArd Fheise borradh millteanach eacnamaíochta faoin chathair.

Meastar go dtabharfaidh an Ard Fheis níos mó ná £1 mhilliún isteach sa chathair agus óstáin, bialanna, beáir agus áiteacha eile san earnáil fháilteachais ag fáil sochair ó líon na gcuairteoirí breise.

Beidh Ard Fheis na bliana seo ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus díreach roimh Lá Idirnáisiúnta na mBan agus déanfaidh muid an dá ócáid seo a chomóradh le himeachtaí agus ceardlanna, ag ceiliúradh ról na Gaeilge agus na mban i bpoblachtachas an lae inniu.

Beidh muid fosta ag ceiliúradh agus tabhairt aitheantais do cheathrar poblachtánach inspioráideach, duine as gach cúige ag Dinnéar Le Chéile in Óstán na Cathrach agus beidh sé ina ónóir mhór domhsa páirt a ghlacadh san ócáid oíche Dé Sathairn.

Mar sin de, bí linn ag Ard Fheis Shinn Féin i nDoire Dé hAoine agus Dé Sathairn beag seo, ach oiread san Fhóram féin, nó ar líne trí ardán meáin shóisialta s’againn nó ar an teilifís le linn na gcodanna beo le cinntiú go mbeidh sé seo ar na hard fheiseanna is fearr choíche agus ina dheireadh seachtaine nach ligfear i ndearmad.