Gearóid Ó hEára – Ráiteas Misin

 

Creidim go mbeadh an FP do Fheabhal ina chrann taca don chathair seo.

Tá fís agam don toghcheantar seo agus don iarthuaisceart a fheicfidh comhphobal uilechuimsitheach ag obair le chéile ar mhaithe le rathúnas an cheantair.

Chuige sin, tá gá le cur chuige bunaithe ar chaoinfhulaingt, mheas agus chomhúinéireacht na cathrach.

Chun forbairt sóisialta agus eacnamaíochta inmharthantha a dhéanamh i gceart, tá bóithre maithe, gréasán maith iarnróid agus aerphort faoi bhláth de dhíth ar an iarthuaisceart.

Tá ionadaíocht tofa agus tionchar ag gach leibhéal den chinnteoireacht ar an oileán seo ag Doire.

Is é ról an FP an chumhacht pholaitiúil uilig sa chathair a tharraingt le chéile chun chomhchuspóir a chruthú ar mhaithe le leas an phobail ar fad a chónaionn anseo.

Bhí mé mar ionadaí don chathair ar Chomhairle Cathrach Dhoire, ar an Bhord Oideachais agus Leabharlainne, ar an Chomhairle Ealaíon agus mar Uachtarán Chomhairle na Mac Léinn ag Mag Aoidh nuair a cruthaíodh Ollscoil Uladh.

Tchím cruthú deiseanna fostaíochta do dhaoine óga mar phríoracht phráinneach do Dhoire.

Agus mé i mo Mhéara i 2004-05, chuir mé tús le Lá Cuimhneacháin ar íospartaigh na gcoimhlintí uilig ón cheantar seo – imeacht a leanadh ag mórchuid na méaraí i mo dhiaidh.

Beidh an fhís agus an diongbháilteacht chéanna agam agus mé mar fheisire parlaiminte do phobal uilig Dhoire.