Gríosaíonn Ó hEára vótóirí eitiú do dhéine

Ghríosaigh Gearóid Ó hEára, Iarrthóir Shinn Féin do Westminster vótóirí teachtaireacht a chur chuig rialtas úr na Breataine go bhfuil a gclár ciorruithe déine do-ghlactha.

Dúirt an tUasal Ó hEára:

“Tugann Toghchán Westminster ar an 7ú Bealtaine deis do vótóirí an Fheabhail teachtaireacht láidir frith-dhéine a chur chuig rialtas na Breataine.

“Is tubaiste é do thuaisceart na hÉireann clár déine an rialtais i Londain faoi stiúir na dTóraithe.

“Níor thug sé dúinn ach dífhostaíocht ard, eisimirce, bochtánas, tearcfhorbairt, agus imshaol eacnamaíochta leochaileach.

“An tseachtain seo caite féin, gheall na tóraithe tuilleadh ciorruithe crua ar sheirbhísí poiblí agus ar chosaintí leasa.

“Tá an deis agat teachtaireacht láidir a chur chucu go bhfuil dóigh níos fearr agus níos cothroime le beart a dhéanamh de réir ár mbriathair maidir le comhionannas agus téarnamh cothrom eacnamaíochta tríd an pholaitíocht fhorásach de chuid Shinn Féin.

“Tá Sinn Féin ag éileamh go n-aistreofar lánchumachtaí fioscacha ó Londain chuig an Fheidhmeannas. Is í seo an dóigh is fearr le cinntiú go bhfuil an cumas againn geilleagar a chruthú a shásóidh riachtanais ár bpobail.

“Le do chuid tacaíochta, déanfaidh Sinn Féin beart de réir ár mbriathair ar fhís geilleagar láidir uile-oileánda.

“Rachadh sláinte, oideachas, an timpeallacht, infheistíocht isteach, iompar, turasóireacht, fuinneamh, talmhaíocht agus forbairt ghnó chun sochair ag cur chuige uile-oileánda.

“Tá polasaithe s’againne faoi thús áite a thabhairt don phobal.

“Ghabh muid orainn féin bunseirbhísí poiblí sláinte, oideachais agus an chórais leasa a chosaint.

“Cuireann fís Shinn Féin maidir le comhionannas agus athmhuintearas náisiúnta in aghaidh an chláir chaolaigeanta sheictigh agus choimheádaigh atá na páirtithe aondachtacha ag cur chun cinn sa toghchán.

“Leanfaidh muid ar ghlór láidir a sholáthar do dhaoine leochaileacha agus ar chur in aghaidh an tseicteachais, an chiníochais agus an homafóibe.”

CRÍOCH