Is mian liom tabhairt faoin dúshlán sin.

Níl aon amhras ann gur cathair í Doire a bhfuil acmhainneacht ollmhór aige.

Tá muid aitheanta timpeall an domhain agus is iomaí duine clúiteach i saol na n-ealaíon, eolaíochta, gnó agus spóirt atá de bhunadh Dhoire.

Tá muintir Dhoire ar na buanna is mó dá bhfuil ag an chathair; tá siad athléimneach, diongbháilte agus déarfach agus níor chaill siad dóchas ariamh.

Mar chathair, is iomaí dúshlán a bhí romhainn leis na blianta.

Anois, áfach, tá muid ag tabhairt aghaidhe ar an todhchaí le meon nua dóchais, mothú gur ré fíorathrú agus deiseanna do Dhoire agus don mhór-iarthuaisceart é seo.

Níor tharla seo de thaisme. Rinneadh an t-uasfás obair chrua le blianta beaga anuas. Tá Sinn Féin i gcroílár na hoibre seo ag stiúradh an phróisis athraithe chun tosaigh.

In ainneoin an dul mhóir chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas, tá éagothroime agus dúsláin roimh Dhoire fós.

Tá dífhostaíocht ró-ard fós, níl bonneagar s’againne de réir an chaighdeáin chuí agus tá barraíocht teaghlach ag streachailt maireachtáil.

Tá Doire fós ag streachailt a acmhainneacht a bhaint amach.

Tá go leor físeanna, moltaí agus pleananna againn; is am gníomhaithe anois é.

Níl na fadhbanna seo do-sháraithe, áfach. Má bhíonn an toil pholaitiúil cheart againn agus tiomantas ó gach cuid den sochaí cathartha comhoibriú le chéile thig linn na deacrachtaí seo a shárú.

Tá tuilleadh dul chun cinn de dhíth ar fhorbairt ollscoil na cathrach ag Campas Mhig Aoidh. Ní mór deireadh a chur leis an teorainn ar líon na mac léinn ionas gur fíorchathair ollscoile a bheidh i nDoire.

Is lucht saothair oilte agus deamhúinte a sholáthróidh Mag Aoidh atá méadaithe agus dírithe ar chúrsaí STEM agus ag oibriú i gcomhpháirtíocht le scoileanna agus le coláiste breisoideachais na cathrach.

Spreagfaidh sé fosta spiorad fiontríochta chun an geilleagar áitiúil a fhás agus a fhorbairt. Cuirfidh sé seo réimse iomlán de dheiseanna úra don óige.

Léirigh an chathair cad is féidir nuair a oibríonn muid le chéile, mar a tharla le linn cheiliúradh Chathair an Chultúir i 2013.

Dar liom, léirigh rath mór Fhleadh Cheoil na hÉireann an tionchar a thig as cathair aontaithe. Tháinig gach duine – ó gach pobal – le chéile le cinntiú go raibh sí ar cheann de na himeachtaí is suntasaí dá raibh i nDoire ariamh agus ina seachtain nach ligfear i ndearmad choíche.

Is cathair í Doire a bhfuil go leor déanta aici le bheith bródúil as, agus is amhlaidh do bhunadh na háite – acu siúd a bhfuil an chumhacht an t-athrú a dhéanamh.

Sin é an fáth go bhfuil mé ag seasamh mar iarrthóir Shinn Féin do cheantar an Fheabhail san olltoghchán atá chugainn.

Tá curadh de dhíth ar an chathair seo, duine a labhróidh le glór láidir do gach pobal agus a oibreoidh le gach páirtí leasmhar chun an todhchaí is fearr is féidir a chinntiú do chách i nDoire.

Is mian liom tabhairt faoin dúshlán sin.